Grad Garešnica

Energetska obnova Područne škole Zdenčac

Energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Vrijednost: 688.005,00 kuna

Brozović

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospdoarstava, Vrijednost: 112.500,00 kuna

Vanjek

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Vrijednost: 112.500,00 kuna

Udruga KLA

Za dobro svih

ZAMAH - Natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama “Naš doprinos zajednici”, Vrijednost: 13.000,00 kuna

Udruga Veličanka

Nešto se dobro kuha!

Poticanje društvenog poduzetništva, Vrijednost: 665.761,00 kuna

TZ Sjeverna Moslavina

"OBILJEŽAVANJE II. RUTE TEMATSKOG TURISTIČKOG PUTA-a„STAZAMA GRANIČARA“

Hrvatska turistička zajednica, Vrijednost: 30.000,00 kuna

Grad Garešnica

Zeleni vrtovi Poilovlja

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine , Vrijednost: 21.758.732,00 kuna

Grad Garešnica

Dječji vrtić Garešnica

PODMJERA 7.4. - ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU, Vrijednost: 9.012.000,00 kuna

Grad Garešnica

Želim znati i raditit

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, Vrijednost: 1.113.265,00 kuna

Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.

Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (u daljnjem tekstu: Poduzetnički centar) potporna je institucija osnovana od strane Grada Garešnica s ciljem poticanja lokalnog razvoja, s naglaskom na gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj. Poduzetnički centar se bavi poslovnim i investicijskim savjetovanjem, edukacijama, izradom projektnih prijava i kompletiranjem natječajne dokumentacije za potrebe povlačenja sredstava iz fondova Europske unije te izradom strateških dokumenata, investicijskih studija, poslovnih i marketinških planova.

 

Poduzetnički centar osnovan je 23. travnja 2015. godine na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. („Službeni glasnik Grada Garešnica“, broj 3/14) i upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru te je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. svrstan u razred 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

 

Djeluje kroz 3 organizacijska odjela. Razvojni odjel izrađuje razvojne planove odnosno strateške razvojne dokumente (strategije i programe), analize, planove i investicijske studije za različite gospodarske sektore (obrtništvo, građevinarstvo, turizam) te projekte za potrebe apliciranja na nacionalne i europske natječaje. Odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu zadužen je za osiguranje stručne pomoći poljoprivrednicima, razvoj poljoprivredne infrastrukture i pružanje informacija o mogućnostima financiranja poljoprivredne proizvodnje. Odjel za poslovno savjetovanje i edukacije daje smjernice za razvoj malih i srednjih poduzeća na području Grada, vrši edukacije poduzetnika, organizira predavanja i radionice.

 

Poduzetnički centar zapošljava 6 djelatnika koji imaju dugogodišnje iskustvo i reference u izradi poslovnih i marketinških planova, investicijskih studija, edukaciji poduzetnika, pripremi i provedbi nacionalnih i EU projekata. Temeljna zadaća Poduzetničkog centra je osigurati informativnu, savjetodavnu i operativnu podršku sudionicima lokalnog razvoja: institucijama, poduzetnicima i organizacijama civilnog društva. Strateški ciljevi poslovanja su: stvoriti infrastrukturne preduvjete za razvoj malih i srednjih poduzeća i otvaranje radnih mjesta, doprinijeti rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća, identificirati i pripremati razvojne projekte za Grad Garešnicu u svim sektorima te razvijati i jačati vlastite ljudske kapacitete.

 

Temeljne vrijednosti:

  • POUZDANOST
  • INTEGRITET
  • KVALITETA I IZVRSNOST
  • INOVATIVNOST

„Konstantnom prilagodbom usluga promjenjivom tržištu učinkovito zadovoljavamo potrebe svojih klijenata. Najvišim etičkim standardima, poštenjem i međusobnim poštivanjem njegujemo unutarnje i vanjske odnose.“

 

Misija:

„Naša misija je obrazovnim i razvojnim programima, informacijskim sustavom i partnerstvima, privlačenjem poticajnih sredstava te stranih i domaćih investicija pridonijeti stvaranju pozitivne poslovne klime potrebne za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i ruralnih djelatnosti te tako pridonijeti održivom razvoju cjelokupnog gospodarstva na području grada Garešnice i šire.“

 

Vizija:

„Naša vizija je stvaranjem povoljnih uvjeta za rast i razvoj lokalnog gospodarstva postati uspješna i snažna potporna institucija koja pomoću znanja i rada vlastitih stručnih i kreativnih ljudskih potencijala efikasno odgovara izazovima suvremenog poslovanja.“

 

Poduzetnički centar Garešnica – Vaš ključ za uspjeh!

 

"“Zahvaljujem se Poduzetničkom centru Garešnica na odličnoj suradnji i pripremi projekta moje tvrtke. Kroz natječaje za poduzetnike dobio sam preko milijun kuna bespovratnih sredstava” "
Marijan Turuk, direktor Usluga d.o.o. Pakrac